Zorgmateriaal Markt

Zorgmateriaalmarkt.nl is een initiatief om de Zorg in Nederland betaalbaarder te maken. Door verschillende oorzaken (sluitingen, fusies, etc.) raken zorgmaterialen overtollig. Veel van deze materialen staan, wel of niet gebruikt, opgeslagen op ‘technische’ afdelingen of in kelders van ziekenhuizen en instellingen. Andere ziekenhuizen en instellingen zijn mogelijk geïnteresseerd om deze materialen over te nemen. Zorgmateriaalmarkt.nl is een vraag & aanbod platform om deze materialen te verhandelen.

Aanbod
Materialen in verschillende categorieën kunnen, met foto’s en specificaties, worden aangeboden. De categorieënlijst is niet limitatief, er kunnen nieuwe categorieën worden toegevoegd. Zorgmateriaalmarkt.nl bepaalt of de materialen marktpotentie hebben. Daarna wordt in overleg met de aanbieder de vraagprijs bepaald.

Vraag
Geïnteresseerden kunnen altijd en overal het aanbod op Zorgmateriaalmarkt.nl bekijken en reageren. Zorgmateriaalmarkt.nl zorgt voor een eventuele match.

Extra opties
Instellingen kunnen Zorgmateriaalmarkt.nl ook gebruiken om hun eigen voorraad te registreren en beheren. Zij krijgen daarvoor een eigen omgeving binnen Zorgmateriaalmarkt.nl. Binnen de instelling zijn dan dezelfde mogelijkheden beschikbaar van Zorgmateriaalmarkt.nl incl. foto's, omschrijving, etc.


Afleveren / Transport

Zorgmateriaalmarkt.nl is slechts een in- en verkoopintermediair en als zodanig niet verantwoordelijk voor het (af)leveren van de goederen. Onderlinge afspraken tussen kopende en verkopende partijen zijn bindend. Zorgmateriaalmarkt.nl kan hierin wel adviseren en ondersteunen.

Privacy
Zorgmateriaalmarkt.nl garandeert de privacy van partijen, zowel kopende als biedende. Partijen geven zelf aan wanneer zij in contact willen treden en contactinformatie wensen uit te wisselen.

Voorwaarden
Zorgmateriaalmarkt.nl is een activiteit van Loyalty Inkoopservices Zeewolde (KvK 39076205).

Zorgmateriaalmarkt.nl ondersteunt het vraag & aanbod proces van overtollige Zorghulpmiddelen middels een website en advies bij aan- en verkoop tussen partijen.

Zorgmateriaalmarkt.nl brengt hiervoor een bemiddelingsfee in rekening bij de verkopende partij. Deze fee wordt vooraf bepaald en schriftelijk vastgelegd. Na een succesvolle transactie zal de afgesproken fee per factuur worden afgerekend.

Zorgmateriaalmarkt.nl bemiddelt niet bij materialen die bij wet verboden zijn vrijelijk te verhandelen (Wet op de medische hulpmiddelen / wet- en regelgeving).